Voa Islam vs Kabar Islam

0
547
Abu bakar al

Sumber foto: facebook

LiputanIslam.com — Sebelumnya, Liputan Islam telah mengulas singkat tentang keganjilan nasab dari pemimpin ISIS yaitu Abu Bakar al-Baghdady, dan bisa dibaca di sini.

Analisa lainya, LI kutip dari blog Kabar Islam, sebagai berikut:

Nasab Amirul Mu’minin Daulah Islam Syam Abu Bakar al- Qurasyiy al-Huseniy al-Baghdadiy yang katanya berasal dari satu Imam Syiah Musa Al Kazim. Entah benar atau tidak, selama 1436 tahun ternyata hanya 30 generasi. Padahal menurut Syiah, nasab Imam Khamenei  ke  Nabi Muhammad sebanyak 39 generasi. Saya bandingkan ke nasab Habib Rizieq Shihab 38 generasi. Hanya beda 1-2 generasi tidak masalah. Tapi kalau terpaut 9 generasi lebih, 30% itu kejauhan. Artinya 1 generasi rata-rata hampir 48 tahun umurnya baru punya anak. Terlalu tua, sementara kalau 38 generasi cuma 37 tahun.

Ini nasab Habib Rizieq Shihab. Hitung “BIN” nya:
Nasabnya hingga ke Rasulullah S A W
Nasab Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein bin Muhammad bin Husein bin Abdullah bin Husein bin Muhammad bin Syeikh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Syeikh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Daawilah bin Ali bin Alwi Ibnul Faqih bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali Walidil Faqih bin Muhammad Shahib Murbath bin Ali Khala’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Djamaluddin bin Ali Al-Uraidhi bin Ja’far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein As-Sibth bin Ali bin Abi Thalib wa Fathimah Az-Zahra binta Rasulullah Muhammad SAW

ISIS itu Daulah Islam Iraq dan Syam. Dari hadits Nabi, Dajjal itu muncul di daerah antara Iraq dan Syams:

Dari Annawwas bin Sam’an r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. menyebut-nyebutkan perihal Dajjal pada suatu pagi. Beliau s.a.w. menguraikan Dajjal itu kadang-kadang suaranya direndahkan dan kadang-kadang diperkeraskan dan Dajjal itu sendiri oleh beliau s.a.w. kadang-kadang dihinanya, tetapi kadang-kadang diperbesarkan hal ihwalnya sebab amat besarnya fitnah yang akan ditimbulkan olehnya itu, sehingga kita semua mengira seolah-olah Dajjal itu sudah ada di kelompok pohon kurma. Setelah pada suatu ketika kita pergi ke tempatnya, beliau s.a.w. kiranya telah mengetahui apa yang ada di dalam perasaan kita, lalu bertanya: “Ada persoalan apakah engkau semua ini?” Kita menjawab: “Ya Rasulullah, Tuan menyebut-nyebutkan Dajjal pada suatu pagi, Tuan merendahkan serta mengeraskan suara dan Dajjal itu Tuan hinakan, juga Tuan perbesarkan peristiwanya karena besarnya fitnah yang akan ditimbulkan olehnya, sehingga kita semua mengira bahwa ia sudah ada di kelompok pohon kurma.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Kecuali Dajjal, itulah yang paling saya takutkan kalau menimpa atas dirimu semua. Jikalau ia keluar dan saya masih ada di kalangan engkau semua, maka sayalah penantangnya untuk melindungi engkau semua. Tetapi jikalau ia keluar dan saya sudah tidak ada di kalangan engkau semua, maka setiap manusia adalah sebagai penantang guna melindungi dirinya sendiri dan Allah adalah penggantiku dalam melindungi setiap orang Muslim. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah saya menyamakannya dengan Abul ‘Uzza bin Qathan. Maka barangsiapa yang dapat bertemu dengannya, maka hendaklah membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat al-Kahfi. Dajjal itu akan keluar di Khallah, suatu jalanan yang terletak antara Syam dan Irak, lalu membuat kerusakan di bagian sebelah kanannya dan juga membuat kerusakan di bagian sebelah kirinya…” (Riwayat Muslim)

Ada lembaga yang menghimpun keturunan Nabi, diantaranya Rabhitah Alawiyah Indonesia. Di negara lain juga ada. Jadi tak bisa sembarangan mengklaim keturunan Nabi Muhammad Saw. Lagi pula sejak kapan Wahabi memuliakan keturunan Nabi?

Lagi pula jika ingin menyamakannya dengan Imam Mahdi juga sangat jauh. Nama Abu Bakar itu beda dgn nama Imam Mahdi yang dinubuatkan  sama dengan nama  Nabi Muhammad saw. Kemudian munculnya di daerah perbatasan Syams dan Iraq justru mengingatkan bahwa Dajjal itu muncul di perbatasan Syams dan Iraq dan membuat kerusakan di kanan kirinya. Inilah perlunya mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits tentang akhir zaman agar tidak tertipu.

“Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku,namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR Abu Dawud 9435)

Tulisan dari Kabar Islam diatas merupakan jawaban atas Voa Islam

Pembaca tentu bisa menilai, mana yang lebih akurat dan masuk akal, 😀

Fitnah Voa-Islam yang lain:

1. Fitnah Voa Islam atas Grand Mufti Suriah

2. Fitnah Voa Islam atas Ayatullah Khamenei

3. Fitnah Voa Islam atas kematian putra Mufti Suriah

4. Meluruskan makna mulkulturalisme yang ‘dicompang-campingkan’ oleh Voa Islam

(LiputanIslam.com/ba)

DISKUSI: